Wednesday, July 28, 2010

" JeNis-JenIS PeriSiaN KomPutEr "

Terdapat 2 jenis perisian :

  1. Perisian Sistem (System Software)

  • mengandungi beberapa jenis perisian bekerjasama untuk membantu pengguna komputer menggunakan sistem komputer dengan efektif.

  • diperlukan oleh komputer untuk mengurus sumbernya

  • membenarkan CPU berkomunikasi dengan peralatan Input/Output

  • merupakan penghubung di antara sistem aplikasi dengan komputer

  • sebagai penterjemah bahasa supaya kod perisian aplikasi dapat difahami

  • contoh : sistem operasi (Windows, Linux)


system-software


2. Perisian Aplikasi (Application Software)

  • perisian yang direka untuk kegunaan pengguna

  • contoh : MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

  • perisian freeware, shareware dan sumber terbuka termasuk dalam kategori ini juga


office2003

1 comment: